Prawo rodzinne

Nasz departament prawa rodzinnego zajmuje się rozwodami, opieką nad dziećmi oraz podziałem majątku, również, gdy cześć majątku znajduje się w Polsce.

Prawo rodzinne

Sprawy rozwodowe

Jeśli chcesz wnieść sprawę rozwodową do Sądu, to omawiamy z Tobą powody rozwodu, sprawdzamy, czy możesz ubiegać się o zwolnienie z opłaty sadowej a także sporządzamy wniosek o rozwód, występujemy o Decee Nisi (wstępne orzeczenie rozwodu) i Decree Absolute (ostateczne orzeczenie rozwodu). Również pomagamy w korespondencji z Sądem Rodzinnym oraz drugą stroną. Jeśli Twój współmałżonek złożył sprawę rozwodowa to pomagamy wypełnić Acknowledgment of Service.

Opieka nad dziećmi

W sprawach dotyczących opieki nad dziećmi pokazujemy Ci dostępne opcje, pomagamy znaleźć mediatora a także sporządzamy wnioski o opiekę oraz dokumenty wymagane przez Sąd na rozprawy oraz możemy pomóc przy child arrangments orders, jeśli obie strony dojdą do porozumienia.

Podział majątku

W sprawach dotyczących podziału majątku pomagamy przy sporządzeniu tzw. Consent Order jeśli doszło do polubownej ugody. Jeśli nie możesz porozumieć się ze współmałżonkiem odnośnie podziału majątku, to sporządzamy wnioski o podział majątku do Sądu, występujemy do Sądu o pozwolenie na podział majątku gdy rozwód odbył się w Polsce i przygotowujemy Formy E oraz inne dokumenty wymagane od stron przez Sąd na poszczególne rozprawy. Również pomagamy przy negocjacjach finansowych z drugą stroną.


Także udzielamy konsultacji odnośnie strategii prowadzenia sprawy i procedury sądowej.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload