Prawo cywilne

Pomagamy przy problemach z nieuczciwymi dłużnikami lub z landlordem a także przy zakupie wadliwego samochodu. Również pomagamy przy problemach ze źle naliczonymi rachunkami za prąd, gaz itd. Jeśli zostałeś pozwany do Sądu w sprawie cywilnej lub chcesz wnieść sprawę do Sądu to tez możemy pomoc przy Twojej sprawie.

Prawo Cywilne

Problemy z nieuczciwym dłużnikiem

Jeśli prowadzisz własny biznes i kontrahent nie chce zapłacić Twojej faktury to pomożemy przygotować list wymagany przed złożeniem sprawy do Sądu lub zadanie zapłaty długu w ciągu 21 dni. Również pomagamy wnieść sprawę do Sądu, jeśli jest to wymagane.
Również pomagamy osobom prywatnym, które nie mogą uzyskać zwrotu długu od spółki lub innej osoby prywatnej. Także przygotowujemy odpowiednie dokumenty wymagane przed wniesieniem sprawy do Sądu.

Problemy z landlordem

Pomagamy przy problemach z odzyskaniem depozytu za wynajem a także kiedy landlord próbuje Cię bezprawnie wyeksmitować lub pobiera opłaty niezgodne z umową najmu. Pomagamy zarówno zanim sprawa trafi do Sądu jak i po wniesieniu sprawy do Sądu przez landlorda lub Ciebie.

Kupno wadliwego samochodu

Jeśli kupiłeś samochód, który okazał się niesprawny to pomagamy przy jego zwrocie i odzyskaniu pieniędzy. Prowadzimy korespondencje, przygotowujemy pisma odnośnie zwrotu samochodu oraz wnosimy sprawę do Sądu.

Problemy ze źle naliczonymi rachunkami za gaz, prąd itd.

Jeśli dostałeś rachunek za prąd, gaz lub inny i uważasz, że został źle naliczony to pomożemy Ci przy korespondencji z dostawcą lub przy złożeniu sprawy u rzecznika abyś mógł skutecznie dochodzić swoich praw. Pomoc przy sprawach sadowych Jeśli zostałeś pozwany do Sądu w sprawie cywilnej lub chcesz wnieść sprawę do Sądu to tez możemy pomoc przy Twojej sprawie.

We wszystkich wymienionych sprawach przygotowujemy listy wymagane przed złożeniem sprawy do Sądu, pozew do Sądu lub obronę, jeśli jesteś pozwany. Również przygotowujemy inne dokumenty wymagane od stron przez Sąd na poszczególne rozprawy

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload